Seminarium fakultatywne

logoPB

Od roku akademickiego 2015/2016 prowadzę w Instytucie Psychologii UAM autorskie proseminarium pt. Psychologia behawioralna: od analizy do modyfikacji zachowania.

Impulsem do przygotowania zajęć były moje poszukiwania praktycznych wskazówek do pracy psychologa szkolnego oraz poczucie, że na studiach psychologicznych paradygmat psychologii behawioralnej nie jest traktowany z należną mu uwagą. Moimi „odkryciami” postanowiłem podzielić się ze studentami tak, aby mogli rozszerzyć swoją wiedzę na temat zachowania oraz rządzących nim praw, a także krytycznie ocenić procedury stosowanej analizy zachowania.

Na zajęciach poza teoretycznymi i metodologicznymi podstawami technik modyfikacji zachowania przyglądamy się również badaniom empirycznym, które pozwoliły odkryć znane dziś prawa zachowania i uczenia się organizmów. Niezastąpioną pomocą wykorzystywaną na zajęciach jest „Sniffy” – wirtualny szczur, na którym możemy przeprowadzić najważniejsze dla psychologii behawioralnej eksperymenty.

sniffek

Skrócony sylabus znajduje się tu

Zapraszam również na Facebooka